zapri
...

Pravilnik nagradne igre Barvna preobrazba

1. člen: Organizator

Organizator nagradne igre je Gorenje Slovenija, Gorenje GSI, d.o.o., Brnčičeva 39, 1000 Ljubljana.

2. člen: Namen nagradne igre

Organizator objavlja nagradno igro z namenom promocije spletne strani www.gorenje.si, Facebook strani www.facebook.com/gorenje.slo

3. člen: Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. 

Nagradna igra poteka na spletnem mestu www.facebook.com/gorenje.slo od nedelje, 27. 8. 2017, do srede, 6. 9. 2017, do 00:00. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora uporabnik z enim od razpoložljivih emoji-jev izbrati barvo hladilnika iz Retro kolekcije. Kršitelji bodo diskvalificirani. 

Nagradna igra se zaključi z elektronskim žrebanjem, ki bo v prostorih izvajalca žrebanja AV studio, d. o. o., Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana v petek, 8. 9. 2017. ob 9. uri. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

4. člen: Udeleženec nagradne igre

Udeleženec v nagradni igri postane vsaka oseba, ki bo z enim od razpoložljivih emoji-jev izbral barvo hladilnika iz Retro kolekcije. Udeleženec nagradne igre je lahko le fizična oseba. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

5. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka na spletnem mestu www.facebook.com/gorenje.slo od nedelje, 27. 8. 2017, do srede, 6. 9. 2017, do 00:00.

6. člen: Nagradni sklad

Vsak nagrajenec lahko prejme le eno nagrado. Nagradni sklad sestavlja: 

  • 10 x Gorenje CoolerBag 

7. člen: Razglasitev nagrajenca

Nagrajenci bodo po zaključenem žrebanju, ki bo v petek, 8. 9. 2017, ob 9. uri, objavljeni na spletnem mestu www.facebook.com/gorenje.slo. Nagrajenci posredujejo svoje podatke v zasebno sporočilo Facebook strani www.facebook.com/gorenje.slo ali na elektronski naslov gs@gorenje.si do petka, 14. 9. 2017, do 11.00. ure. V primeru, da določen nagrajenec do omenjenega datuma in ure svojih podatkov ne pošlje, se izžreba novega nagrajenca.

8. člen: Komisija

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

  • Petra Kajzersperger, predsednica komisije
  • Maja Iljaž, članica komisije
  • Črt Gojznik, član komisije

9. člen: Prevzem nagrade

Nagrade bodo izžrebanci prejeli po pošti. Stroške pošiljanja prevzame organizator nagradne igre. 

10. člen Prijava nagrade davčnemu organu

Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke in nagrade prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

11. člen: Sprememba pravil

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

12. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo v celoti upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.gorenje.si.             
 
Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

13. člen: Mladoletnost nagrajenca

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

14. člen: Soglasje

Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre. Prav tako lahko organizator uporablja podatke in fotografije udeleženca v promocijske namene.

15. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

16. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 27. 8. 2017.