zapri
...

Navodila za uporabo

Modelna oznaka ali šifra aparata
Na primer W6423 ali 399490

Šifra aparata je 6 mestno število, katerega lahko najdete na napisni ploščici aparata ali v garancijskem listu.

V primeru, da iskalnik ne najde želene vsebine, izpolnite obrazec naročilo navodil za aparate.