zapri
...

Vremensko vodena regulacija in Smart Web

Energetsko učinkovito delovanje ogrevalne naprave je v prvi vrsti odvisno od učinkovitega krmilja, ki ga premore toplotna črpalka. Inteligentno elektronsko krmilje toplotne črpalke Gorenje uravnava pravilnost delovanja same naprave glede na zunanje vhodno-izhodne parametre in tako krmili obtočne črpalke, mešalne ventile, potopne črpalke, zaporne ventile idr.

Osnovna regulacija

Osnovna regulacija daje podporo dvema neodvisnima ogrevalnima krogoma - enemu direktnemu in enemu mešalnemu. Za vsak ogrevalni krog nastavljamo ogrevalno krivuljo posebej. Osnovna regulacija prav tako podpira celotno ogrevanje sanitarne vode s protilegionelnim programom in alternativne vire, kot so sončni kolektorji ali peči na drva. Brez težav seveda lahko reguliramo tudi dodatni vir, kot je oljni ali plinski kotel. Elektronsko krmilje je univerzalno za vse vrste toplotnih črpalk in načinov ogrevanja. V primeru večjih sistemov pa je tudi nadgradnja osnovnega regulatorja povsem enostavna. Regulacija ogrevalnih krogov v večini primerov poteka v odvisnosti od zunanje temperature. Nastavljena ogrevalna krivulja je odvisna od značilnosti ogrevalnega objekta, kar je tudi edino zagotovilo, da toplotna črpalka, ne glede na zunanjo temperaturo, vedno greje ogrevalno vodo na najnižji še sprejemljiv temperaturni nivo. Višina temperaturnega nivoja nam tako podaja učinkovitost ogrevalnega sistema. Nižja je temperatura ogrevanja, višje je grelno število.

Enostavno upravljanje

Vodenje po menijih je jasno in enostavno. Vsak prikaz je označen z zaporedno številko, tako da uporabnik v vsakem trenutku natančno ve, na kateri strani menija se nahaja. Ukazi se izpisujejo v besedilni obliki. Upravljanje je mogoče prek uporabniške tipkovnice na sami napravi ali prek dodatne sobne enote. Osnovne funkcije so dosegljive prek tipk na upravljalniku, temperaturo ogrevalnega sistema pa lahko zelo preprosto nastavimo z vrtljivim gumbom, ki se nahaja na sredini upravljalne enote. Za nekoliko bolj zahtevne pa je krmilje mogoče prek vmesnikov povezati tudi na osebni računalnik ali celo na sistem inteligentne hiše.

Osnovna sobna upravljalna enota

Omogoča osnovne nastavitve, kot so: režim, temperaturni nivo, nastavitev temperature, vklop/izklop naprave.

Napredna sobna upravljalna enota

Omogoča popolnoma enake nastavitve, kot jih nastavljamo na sami napravi.

Smart Web

Z aplikacijo SMART WEB delovanje toplotne črpalke pravzaprav nadzorujete ne glede na to kje se nahajate. Krmilje namreč preko internetne povezave lahko povežete z osebni računalnikom ali pa kar z mobilnim telefonom. Sistem vam tako omogoča spremljanje nastavitev, javlja status delovanja naprave in tudi morebitna opozorila v primeru motenj delovanja. Tako daljinsko upravljanje vašega ogrevalnega sistema ni le udobno, temveč zaradi stalnega nadzora nad delovanjem naprave tudi stroškovno in energijsko optimirano.

Shema daljinskega upravljanja ogrevalnega sistema SMART WEB

Vremensko vodena regulacija
Toplotna črpalka deluje po vremensko vodeni krivulji, kar pomeni, da regulira temperaturo dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo in želeno notranjo sobno temperaturo.