zapri
...

Komponente ogrevalnega sistema

Zalogovniki ogrevalne vode ZV in WPPS

Vse toplotne črpalke Gorenje imajo dva neodvisna hidravlična kroga, kar omogoča neodvisno pripravo tople vode za ogrevanje in sanitarno vodo, nekatere izvedbe (voda/voda in zemlja/voda) pa tudi hlajenje. Ogrevalni sistem z integrirano toplotno črpalko potrebuje za svoje optimalno delovanje zalogovnik ogrevalne vode. Namen zalogovnika v sistemu je, da akumulira energijo in s tem zagotavlja enakomerno temperaturo ogrevalne vode. Njegova funkcija je tudi zmanjšanje števila vklopov kompresorja na toplotni črpalki, s čimer posledično podaljšujejo življenjsko dobo kompresorja.

Zalogovniki ogrevalne vode

Model ZV 200 ZV 300 WPPS 200 WPPS 300 WPPS 400
Notranji plašč visokokvalitetana jeklena pločevina visokokvalitetana jeklena pločevina visokokvalitetana jeklena pločevina visokokvalitetana jeklena pločevina visokokvalitetana jeklena pločevina
Zunanji plašč prašno bravan iz jeklene pločevine prašno bravan iz jeklene pločevine prašno bravan iz jeklene pločevine prašno bravan iz jeklene pločevine prašno bravan iz jeklene pločevine
Delovni tlak 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Izolacija PU izolacija, 50 mm PU izolacija, 50 mm PU izolacija, 50 mm PU izolacija, 50 mm PU izolacija, 50 mm
Prirobnica D = 180 mm s slepo prirobnico in izolacijskim pokrovom D = 180 mm s slepo prirobnico in izolacijskim pokrovom D = 180 mm s slepo prirobnico in izolacijskim pokrovom D = 180 mm s slepo prirobnico in izolacijskim pokrovom D = 180 mm s slepo prirobnico in izolacijskim pokrovom
Navojna puša 6/4" za vgradnjo elekričnega grelnika tip"SH" 6/4" za vgradnjo elekričnega grelnika tip"SH" 6/4" za vgradnjo elekričnega grelnika tip"SH" 6/4" za vgradnjo elekričnega grelnika tip"SH" 6/4" za vgradnjo elekričnega grelnika tip"SH"
Dimenzije
Ø mm 660 660 600 600 670
A mm 305 305 305 305 345
B mm 245 245 246 246 272
C mm 591 791 803 983 1035
D mm 611 811 710 1000 970
E mm 877 1277 1057 1514 1525
F mm 1117 1517 1340 1797 1832
Nagibna višina mm 1192 1585 1400 1835 1885
Masa kg 125 142 118 125 135

Hranilniki sanitarne vode

Sestavni del sodobnega ogrevalnega sistema z integrirano toplotno črpalko je tudi hranilnik tople sanitarne vode. Posebej pomembno je, da ima hranilnik vgrajen dovolj velik toplotni izmenjevalec, da lahko energijo iz toplotne črpalke prenesemo na sanitarno vodo. Hranilniki vode HR se odlikujejo po velikopotezno dimenzioniranih grelnih površinah in izjemni zmogljivosti. Razviti so posebej za kombinacijo kotlov in toplotnih črpalk.

Model HR 300 HR 400 HRS 300 HRS 400
Notranji plašč emajliran po DIN 4753 emajliran po DIN 4753 emajliran po DIN 4753 T3 in T6 emajliran po DIN 4753 T3 in T6
Delovni tlak 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Obratovalna temperatura max. 95°C max. 95°C max. 95°C max. 95°C
Izolacija PU izolacija, 50 mm PU izolacija, 50 mm PU izolacija, 50 mm PU izolacija, 50 mm
Cirkulacija 3/4 AG 3/4 AG 3/4 AG 3/4 AG
Variabilna pozicija tipala Da Da Da Da
Kakovosten termometer Da Da Da Da
Magnezijeva zaščitna anoda Da Da Da Da
Navojna puša Ne Ne 6/4" za dodatni električni grelec 6/4" za dodatni električni grelec
Nastavljive nogice Ne Ne Da Da
Dimenzije
A mm 263 320 320 320
B mm 983 1000 840 1000
D mm 610 680 / /
Ø D mm / / 680 680
H mm 1797 1832 1435 1800
d mm 500 570
V mm / / 990 1260
E mm / / 1160 1525
F mm / / 345 345
G mm / / 1156 1156
I mm / / 1050 1330
Nagibna višina mm 1870 1930 1595 1930
Maksimalna vgradna višina mm / / 450 450
Površina toplotnega izmenjevalca m2 2,6 3,8 3,5 5
Volumen toplotnega izmenjevalca l 17 24 22,6 2,2
Masa kg 140 182 170 212

Kombiniran sistem SISS

REŠITEV ZA MAJHNE KOTLOVNICE - Zalogovnik s potopljenim hranilnikom sanitarne vode

V primeru, da vaša kotlovnica nima dovolj velike povšrine za izvedbo ogrevalnega sistema z zalogovnikom in hranilnikom, lahko v kotlovnico vgradite kombiniran sistem SISS.

Pri sistemu SISS gre za kombinacijo zalogovnika in hranilnika sanitarne vode, kjer je hranilnik potopljen v zalogovniku. Gre za energetsko optimiziran sistem, ki je primeren za objekte s talnim ali radiatorskim ogrevanjem, poleg tega pa omogoča ogrevanje sanitarne vode. Za energetsko učinkovitost je predvsem pomembno, da spodnji in zgornji del sistema SISS ločuje lamelna plast, kar omogoča, da v zgornjem delu sistema vzdržujemo višjo temperaturo vode. Sistem SISS ima v spodnjem delu vgrajen prenosnik toplote, kar omogoča tudi priklop solarne energije. Možen je priklop tudi drugih ogrevalnih virov kot npr. kotla na plin ali olje.

Več

razpri

Tabela karakteristik zalogovnikov ogrevalne vode

Model SISS 500/150
Volumen
Zalogovnik mm 660
Hranilnik mm 305
Delovni tlak
Hranilnik bar 10
Zalogovnik bar 3
Izmenjevalec bar 10
Toplotni izmenjevalec
Površina m2 1,9
Volumen l 12,3
Dimenzije
Višina mm 1706
Nagibna višina mm 1770
Teža kg 166

Kombiniran sistem WPPK

REŠITEV ZA MAJHNE KOTLOVNICE - Zalogovnik ogrevalne in hranilnik sanitarne vode

Zalogovnik in hranilnik WPPK 300/130 je kompaktno zasnovan sistem hranilnika sanitarne vode in zalogovnika. Gre za rešitev, kjer sta 300 l hranilnik in 130 l zalogovnik eden nad drugim v kompaktni enoti. Oba dela (HRS 300 in WPPS 130 l) se dostavita ločeno in sestavita v sami kotlovnici. Skupna višina WPPK 300/130 znaša 2176 mm, premer pa 670 mm.

Več

razpri

Obtočne in vodnjaške črpalke

Pravilno dimenzionirana obtočna črpalka, ki obratuje v usklajeni povezavi z vsemi ostalimi elementi ogrevalnega sistema, je osnovni pogoj za pravilno delovanje sistema in predstavlja pomemben delež pri doseganju visokih grelnih števil sistema v katerega so vgrajene. Ravno tako je pri toplotnih črpalkah sistema voda/voda potrebno poskrbeti za pravilen odjem vode na strani vira s primerno vodnjaško črpalko. Na podlagi izkušenj priporočamo k toplotnim črpalkam Gorenje obtočne in vodnjaške črpalke proizvajalca Wilo.

Tabela priporočenih vodnjaških in obtočnih črpalk za toplotne črpalke GORENJE Terragor, Aquagor, Aerogor G

Toplotna črpalka zemlja-voda enota Terragor 6 G TERRAGOR 9 G TERRAGOR 11 G TERRAGOR 14 G TERRAGOR 17 G
Obtočna črpalka za zemeljsko sondo* Wilo Stratos 25/1-6 PN 10 Wilo Stratos 25/1-6 PN 10 Wilo Stratos 30/1-8 PN 10 Wilo Stratos 30/1-8 PN 10 Wilo Stratos 30/1-8 PN 10
Obtočna črpalka za zemeljski kolektor* Stratos 25/1-6 Stratos 25/1-6 Stratos 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-8 Stratos 30/1-8
Obtočna črpalka - sekundarni krog (zalogovnik) Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos Pico 25/1-8
Pretok na sekundarni strani/Interna tlačna razlika m3/h/kPa 1,2/6,00 1,6/7,65 2,0/5,00 2,5/9,50 4,95/16,50
Pretok na primarni strani/ Interna tlačna razlika m3/h/kPa 1,7/2,60 2,2/4,00 2,8/10,00 3,5/7,10 4,13/21,30
* Mešanica sredstva proti zamrznitvi mora biticca. 25-30 % in mora biti odporna do temperature -15°C. Če je v mešanice prevelik odstotek sredstva proti zamrznitvi pade specifično oddajanje toplote.
Toplotna črpalka zemlja-voda VISOKOTEMPERATURNA enota Terragor 12 HT G TERRAGOR 15 HT G TERRAGOR 17 HT G
Obtočna črpalka za zemeljsko sondo* Wilo Stratos 30/1-8 PN 10 Wilo Stratos 30/1-8 PN 10 Wilo Stratos 30/1-8 PN 10
Obtočna črpalka za zemeljski kolektor* Stratos 25/1-6 Stratos 25/1-6 Stratos 30/1-8
Obtočna črpalka - sekundarni krog (zalogovnik) Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-8 Wilo Yonos Pico 25/1-8
Pretok na sekundarni strani/ Interna tlačna razlika m3/h/kPa 2,0/13,80 2,4/11,10 2,9/11,35
Pretok na primarni strani/ Interna tlačna razlika m3/h/kPa 2,8/5,80 3,4/6,50 4,0/6,80

* Mešanica sredstva proti zamrznitvi mora biticca. 25-30 % in mora biti odporna do temperature -15°C. Če je v mešanice prevelik odstotek sredstva proti zamrznitvi pade specifično oddajanje toplote.

Toplotna črpalka voda-voda enota AQUAGOR 7 G AQUAGOR 9 G AQUAGOR 12 G QUAGOR 14 G AQUAGOR 18 G
Vodnjaška (potopna) črpalka** TWU 4-0405-DM-C TWU4-0405-DM-C TWU4-0407-DM-C TWU4-0407-DM-C TWU4-0409-DM-C
Obtočna črpalka - sekundarni krog (zalogovnik) Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-8 Wilo Yonos Pico 25/1-8
Pretok na sekundarni strani/Interna tlačna razlika m3/h/kPa 1,11/7,80 1,46/8,40 2,01/9,80 2,46/11,00 3,06/10,50
Pretok na primarni strani/ Interna tlačna razlika m3/h/kPa 1,51/5,00 1,98/5,60 2,71/6,70 3,34/7,80 4,18/8,50

*Gre za priporočen model. Tip in rang moči potopne črpalke je odvisen od globine vrtine ter tlačnih padcev na strani vira, zato so možna odstopanja.

Toplotna črpalka voda-voda VISOKOTEMPERATURNA enota AQUAGOR 13 HT G AQUAGOR 15 HT G AQUAGOR 18 HT G
Vodnjaška (potopna) črpalka** TWU4-0407-DM-C TWU4-0407-DM-C TWU4-0409-DM-C
Obtočna črpalka - sekundarni krog (zalogovnik) Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-8 Wilo Yonos Pico 25/1-8
Pretok na sekundarni strani/ Interna tlačna razlika m3/h/kPa 2,2/6,30 2,6/8,20 3,0/11,10
Pretok na primarni strani/ Interna tlačna razlika m3/h/kPa 3,0/13,00 3,6/7,60 3,9/15,70

* * Gre za priporočen model. Tip in rang moči potopne črpalke je odvisen od globine vrtine ter tlačnih padcev na strani vira, zato so možna odstopanja.

Toplotna črpalka zrak-voda enota AEROGOR SPLIT 9 G AEROGOR SPLIT 12 G AEROGOR SPLIT 14 G AEROGOR SPLIT 17 G
Obtočna črpalka - sekundarni krog (zalogovnik) Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-6 Wilo Yonos PICO 25/1-8 Wilo Yonos PICO 25/1-8
Pretok na sekundarni strani/ Interna tlačna razlika m3/h/kPa 1,77/5,40 2,08/6,80 2,53/7,50 2,76/8,70