zapri
...

TERRAGOR Visokotemperaturna toplotna črpalka zemlja/voda

Tudi v primeru, da vaš objekt ni primeren za nizko temperaturno ogrevanja, bodisi zaradi starosti objekta, debeline izolacije ali radiatorskega ogrevanja so visokotemperaturne toplotne črpalke energetsko učinkovita alternativa obstoječem visokotemperaturnem sistemu na olje, plin ali drva.

Tudi visokotemperaturna toplotna črpalka zemlja/voda deluje v svojem principu enako kot nizkotemperaturna toplotna črpalka zemlja/voda. To velja tako za zajem toplotne energije (slanica) kot tudi z vidika energijske in ekonomske učinkovitosti delovanja toplotne črpalke. Pri osnovnem pogoju merjenja dosegajo koeficient učinkovitosti (COP) 4,4 - 4,5 Bistvena razlika je namreč v omogočanju dviga temperature ogrevalne vode do 62°C, s čimer omogočimo ustrezno delovanje ogrevalnega sistema tudi z radiatorskim ogrevanjem. Visokotemperaturne toplotne črpalke višje temperature ogrevalne vode (62°C) dosegajo z uporabo posebnih »grelnih« kompresorjev z vbrizgom hladiva v glavo kompresorja in zaradi večjih dimenzij toplotnih izmenjevalcev (kondenzator in uparjalnik). Ravno zaradi močnejšega kompresorja in večjih toplotnih izmenjevalcev z visokotemperaturno toplotno črpalko Terragor dosegamo visoke COP tudi pri radiatorskem ogrevanju. Visokotemperaturna toplotna črpalka Terragor je primerna za izvedbo ogrevalnega sistema z zemeljskim kolektorjem ali zemeljsko sondo.

Visokotemperaturne črpalke TERRAGOR so primerne predvsem pri:

  • starejših objektih, ki so izolirani v skladu s takrat veljavnimi standardi.
  • objektih z manjšimi dimenzijami radiatorjev
  • objektih, ki zaradi različnih drugih razlogov ne morejo biti ustrezno izolacijsko sanirani (enotni izgled ulice, velike steklene površine …).

Opis komponent

1. Uparjalnik

Učinkoviti ploščati prenosnik toplotne energije:

  • vstavljen distributor za enakomeren vbrizg hladiva,
  • nizka upornost pretoka na vodni strani toplotnega izmenjevalca.

2. Kompresor

Uveljavljena scroll tehnologija se je skozi dologoletno uporabo izkazala kot odlična izbira saj omogoča visoke izkoristke ter tiho in zanesljivo delovanje.

3. Kondenzator

Visoko učinkovit kondenzator ploščate izvedbe z majhnim pretočnim uporom.

4. Notranji toplotni izmenjevalnik

Energijo, ki bi drugače šla v okolje, vrača nazaj v hladilni sistem in varuje kompresor pred vdorom tekočega hladiva.

5. Ekspanzijski ventil

Temperaturo in tlak hladiva zniža na vrednost, pri kateri je omogočeno njegovo izparevanje in vstop v uparjalnik.

6. Sušilni filter

Z izločevanjem vode iz hladiva, preprečuje korozijo elementov sistema.

Električne in grelne moči

HP BW 17 HT - primerjava električnih in grelnih moči pri različnih temperaturah vira (temperatura zemlje)

17 kW / ogrevalna voda do 35°C
Temperatura vira °C -5 0 5 25
Električna moč kW 3,7 3,7 3,9 4,3
Grelna moč kW 14,4 16,7 19,2 29,2
COP / 3,9 4,5 5,0 6,8
17 kW / ogrevalna voda do 55°C
Temperatura vira °C -5 0 5 10 15 20 25
Električna moč kW 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Grelna moč kW 13,4 15,3 17,4 19,7 22,3 25,1 28,1
COP / 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8