zapri
...

AQUAGOR Visokotemperaturna toplotna črpalka voda/voda

Starejši objekti, grajeni v skladu z drugačnimi standardi (dimenzioniranje, način ogrevanja – radiatorji, debelina izolacije), za ogrevanje potrebujejo višje temperature ogrevalne vode. To velja predvsem za objekte, kjer je bil do trenutka sanacije glavni vir ogrevanja visokotemperaturni sistem na olje, plin ali drva, ogrevanje pa radiatorsko.

Visokotemperaturna toplotna črpalka voda/voda deluje v svojem principu enako kot nizkotemperaturna toplotna črpalka voda/voda. To velja tako za zajem toplotne energije (podzemna voda) kot tudi z vidika energijske in ekonomske učinkovitosti delovanja toplotne črpalke. Pri osnovnem pogoju merjenja dosegajo koeficient učinkovitosti (COP) 5,4-5,6. Bistvena razlika je namreč v omogočanju dviga temperature ogrevalne vode do 62°C, s čimer omogočimo ustrezno delovanje ogrevalnega sistema tudi z radiatorskim ogrevanjem.

Visokotemperaturne toplotne črpalke dosegajo višje temperature ogrevalne vode (62 °C) z uporabo posebnih »grelnih« kompresorjev z vbrizgom hladiva v glavo kompresorja in zaradi večjih dimenzij toplotnih izmenjevalcev (kondenzator in uparjalnik). Spiralni uparjalnik – razvit posebej za toplotno črpalko voda/voda omogoča vgradnjo sistema voda/voda brez dodatnega predizmenjvalca, kar zviša letni COP celotnega sistema. Spiro uparjalnik je odporen proti oksidaciji, koroziji in zaščiten pred nalaganjem nečistoč.

Visokotemperaturne črpalke AQUAGOR so primerne predvsem pri:

  • starejših objektih, izoliranih v skladu s takrat veljavnimi standardi, kjer izolacija ne izpolnjuje zahtev za nizkotemperaturne toplotne črpalke v celoti in bi bil strošek dodatne izolacije ekonomsko neupravičen
  • objektih, kjer ni mogoče ali pa ekonomsko ni smotrno vgraditi predimenzioniranih radiatorjev
  • objektih pod spomeniškim varstvom
  • objektih, ki zaradi različnih drugih razlogov ne morejo biti ustrezno izolacijsko sanirani (enotni izgled ulice, velike steklene površine …).

Opis komponent

1. Uparjalnik

Spiralni uparjalnik – razvit posebej za toplotno črpalko voda/voda. Odporen proti oksidaciji, koroziji in zaščiten pred nalaganjem nečistoč.

2. Kompresor

Uveljavljena scroll tehnologija se je skozi dologoletno uporabo izkazala kot odlična izbira saj omogoča visoke izkoristke ter tiho in zanesljivo delovanje.

3. Kondenzator

Visoko učinkovit kondenzator ploščate izvedbe z majhnim pretočnim uporom.

4. Notranji toplotni izmenjevalnik

Energijo, ki bi drugače šla v okolje, vrača nazaj v hladilni sistem in varuje kompresor pred vdorom tekočega hladiva.

5. Ekspanzijski ventil

Temperaturo in tlak hladiva zniža na vrednost, pri kateri je omogočeno njegovo izparevanje in vstop v uparjalnik.

6. Sušilni filter

Z izločevanjem vode iz hladiva, preprečuje korozijo elementov sistema.

Električne in grelne moči

HP WW 13 HT – primerjava električnih in grelnih moči pri različnih temperaturah vira (temperatura podtalnice)

13 kW / ogrevalna voda do 35°C
Temperatura vira °C 7 10 15 25
Električna moč kW 2,3 2,3 2,4 2,5
Grelna moč kW 11,8 12,9 14,8 18,6
COP / 5,2 5,6 6,3 7,4
13 kW / ogrevalna voda do 55°C
Temperatura vira °C 7 10 15 25
Električna moč kW 3,2 3,2 3,3 3,3
Grelna moč kW 10,8 11,8 13,5 17,0
COP / 3,4 3,6 4,1 5,1