zapri
...

TERRAGOR Toplotna črpalka zemlja/voda

Ključne informacije:

 • Energijo zemljine izkorišča prek zemeljskega kolektorja ali vertikalne zemeljske sonde.
 • Temperatura na globini več kot 1,2 m ne pade pod 0°C.
 • Postavitev TČ v suh prostor s temperaturo nad 0°C.
 • Možnost ogrevanja in priprave sanitarne vode.
 • Razpoložljivost vira skozi vse leto.
 • Monovalenten način delovanja.
 • Enostavno krmiljenje sistema z elektroniko.
 • Osnovna konfiguracija omogoča 1 mešalni in 1 direktni ogrevalni krog.
 • Z razširitvenimi moduli lahko krmilimo do 32 mešalnih krogov.
 • Možnost pasivnega hlajenja.

Lastnosti

Toplotne črpalke zemlja/voda uporabljajo za vir toploto zemlje, v kateri je shranjena ogromna količina energije, ki se ustvarja iz padavin in sončnih žarkov. Za stalno odvzemanje energije iz zemlje sta na voljo dva različna sistema: zemeljski kolektorji toplote in globinski toplotni izmenjevalniki (geosonde).

Toplotne črpalke TERRAGOR so kompaktne, zelo ekonomične in dosegajo grelno število (COP) tudi več kot 4,5. Razlika med vstopno temperaturo medija (voda + glicol) v toplotno črpalko in izstopno temperaturo v kolektor je cca. 4°C. V sistemu ogrevanja s toplotno črpalko zemlja/voda lahko z manjšimi prilagoditvami omogočimo tudi pasivno hlajenje.

Horizontalni zemeljski kolektor

Toplotne črpalke TERRAGOR izkoriščajo energijo, ki je akumulirana v zemljini. Energijo v zemljini odvzemamo s pomočjo zemeljskega kolektorja, ki ga položimo na primerno veliko površino.

Za optimalno delovanje mora biti površina kolektorja približno dvakrat večja od ogrevalne površine. Količina energije, ki jo lahko odvzamemo iz zemlje, je odvisna od sestave tal in lege. Pomembno je, da površina, kjer je položen zemeljski kolektor, ni pozidana, asfaltirana, ali da ni kako drugače oviran prost dostop padavinskih voda skozi površino.
Okvirno potrebno velikost kolektorja v m2 izračunamo po naslednjem postopku: ogrevalna moč toplotne črpalke (v kW) x 40. Potreben presek PE cevi je 1«, položene na globino 120 - 150 cm, razmik med cevnimi vejami pa mora biti 0,7 do 0,8 m.

Vertikalna zemeljska sonda

V primeru, da na razpolago nimamo dovolj velike površine za izgradnjo horizontalnega zemeljskega kolektorja, lahko izvrtamo vertikalni kolektor v globino in tako izkoriščamo geotermalno energijo. Okvirno potrebno globino sonde v metrih izračunamo po naslednjem postopku: ogrevalna moč toplotne črpalke (kW) x 14 = globina sonde (m).

Opis komponent

1. Uparjalnik

Učinkoviti ploščati prenosnik toplotne energije:

 • vstavljen distributor za enakomeren vbrizg hladiva,
 • nizka upornost pretoka na vodni strani toplotnega izmenjevalca.

2. Kompresor

Uveljavljena scroll tehnologija se je skozi dologoletno uporabo izkazala kot odlična izbira saj omogoča visoke izkoristke ter tiho in zanesljivo delovanje.

3. Kondenzator

Visoko učinkovit kondenzator ploščate izvedbe z majhnim pretočnim uporom.

4. Notranji toplotni izmenjevalnik

Energijo, ki bi drugače šla v okolje, vrača nazaj v hladilni sistem in varuje kompresor pred vdorom tekočega hladiva.

5. Ekspanzijski ventil

Temperaturo in tlak hladiva zniža na vrednost, pri kateri je omogočeno njegovo izparevanje in vstop v uparjalnik.

6. Sušilni filter

Z izločevanjem vode iz hladiva, preprečuje korozijo elementov sistema.

Električne in grelne moči

HP BW 17 - primerjava električnih in grelnih moči pri različnih temperaturah vira (temperatura zemljine)

17 kW / ogrevalna voda do 35°C
Temperatura vira °C -5 0 5 10 15 20 25
Električna moč kW 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6
Grelna moč kW 14,9 17,0 19,2 21,8 24,7 27,7 30,6
COP / 4,0 4,6 5,2 6,0 6,8 7,7 8,5
17 kW / ogrevalna voda do 55°C
Temperatura vira °C -5 0 5 10 15 20 25
Električna moč kW 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Grelna moč kW 13,4 15,3 17,4 19,7 22,3 25,1 28,1
COP / 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8