zapri
...

AQUAGOR Toplotna črpalka voda/voda

Ključne informacije:

  • Minimalna temperatura podtalne vode 7°C.
  • Postavitev TČ v suh prostor s temp. nad 0°C.
  • Možnosti ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne vode.
  • Razpoložljivost vira skozi vse leto.
  • Monovalenten način delovanja.
  • Enostavno krmiljenje sistema z elektroniko.
  • O snovna konfiguracija omogoča 1 mešalni in 1 direktni ogrevalni krog.
  • Z razširitvenimi moduli lahko krmilimo do 32 mešalnih krogov.
  • Možnost pasivnega hlajenja.

Lastnosti

Toplotne črpalke AQUAGOR sodijo med najučinkovitejše energetske sisteme za ogrevanje. Toplota podtalnice je namreč zelo zanesljiv in konstanten energetski vir, s temperaturo med +7°C in +13°C. Temperatura vode je odvisna od mesta zajema podtalnice. Razmerje med vloženo in dobljeno energijo (COP) je pri sistemih voda/voda zelo ugodno, tudi več kot 5, merjeno v povprečju celega leta.

Ena ključnih komponent je poseben spiralni izmenjevalec iz nerjavnega jekla, ki dolgoročno nudi visoko zaščito pred korozijo in nalaganjem usedlin na stene izmenjevalca. Za implementacijo toplotne črpalke AQUAGOR v sistem je potrebno  v zemljo izvrtati v dve vrtini, primarno za črpanje vode in sekundarno za vračilo vode v podtalnico. Po izkušnjah je optimalna razdalja med primarno in sekundarno vrtino približno15 m. Vodi, ki jo izčrpamo iz zemlje, v toplotni črpalki odvzamemo del energije in jo nato ohlajeno za 2°C do 4°C, vračamo v zemljo, pri čemer ne pride do nikakršnih kemijskih sprememb vode.  Pred uporabo vode kot primarnega vira toplotne energije je potrebno narediti črpalni preizkus, kjer se preveri količina vode in njena kakovost.

Ponujamo tudi Toplotne črpalke visokih grelnih moči za večje objekte AQUAGOR W z grelnimi močmi od 20 do 115 kW. Namenjene so večjim objektom kot so šole, vrtci, športne dvorane ali gospodarska poslopja. Primerne so tako za nizkotemperaturne kot visokotemperaturne ogrevalne sisteme s klasičnimi radiatorji, saj dosegajo temperaturo ogrevalne vode 55–65 °C.

Pasivno hlajenje

V sistemu ogrevanja s toplotno črpalko voda/voda lahko z manjšimi prilagoditvami omogočimo tudi pasivno hlajenje. Pri tem za hlajenje izkoriščamo relativno nizko temperaturo podtalne vode. V tem primeru toplotna črpalka ne obratuje, kar nam omogoča minimalno porabo energije za hlajenje in s tem seveda, v primerjavi s klasičnim hlajenjem, tudi veliko nižji račun za električno energijo.

Opis komponent

1. Uparjalnik

Spiralni uparjalnik – razvit posebej za toplotno črpalko voda/voda. Odporen proti oksidaciji, koroziji in zaščiten pred nalaganjem nečistoč.

2. Kompresor

Uveljavljena scroll tehnologija se je skozi dologoletno uporabo izkazala kot odlična izbira saj omogoča visoke izkoristke ter tiho in zanesljivo delovanje.

3. Kondenzator

Visoko učinkovit kondenzator ploščate izvedbe z majhnim pretočnim uporom.

4. Notranji toplotni izmenjevalnik

Energijo, ki bi drugače šla v okolje, vrača nazaj v hladilni sistem in varuje kompresor pred vdorom tekočega hladiva.

5. Ekspanzijski ventil

Temperaturo in tlak hladiva zniža na vrednost, pri kateri je omogočeno njegovo izparevanje in vstop v uparjalnik.

6. Sušilni filter

Z izločevanjem vode iz hladiva, preprečuje korozijo elementov sistema.

Električne in grelne moči

HP WW 12 - primerjava električnih in grelnih moči pri različnih temperaturah vira (temperatura podtalnice)

12 kW / ogrevalna voda do 35°C
Temperatura vira °C 7 10 15 20 25
Električna moč kW 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1
Grelna moč kW 10,8 11,6 13,3 15,0 15,7
COP / 5,0 5,4 6,3 7,2 7,5
12 kW / ogrevalna voda do 55°C
Temperatura vira °C 7 10 15 20 25
Električna moč kW 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4
Grelna moč kW 9,9 10,6 12,0 13,1 14,5
COP / 2,9 3,1 3,5 3,9 4,3