zapri
...

AEROGOR COMPACT W Toplotna črpalka zrak/voda

Tihi aksialni ventilator črpa velike količine zraka in ga preko hladilnega kroga toplotne črpalke pretvarja v koristno toplotno energijo. Notranja enota Hydrobox s pomočjo 3-potnega ventila preusmerja toploto v zalogovnik ogrevalne vode ali hranilnik sanitarne vode. Gre za energetsko optimiziran in učinkovit sistem.

Prednosti

Nizki obratovalni stroški

Učinkovito delovanje z visokimi grelnimi števili - odličen COP.

Visoko temperaturno delovanje

Toplotna črpalka dosega visoke temperature ogrevalne vode – do 65 °C, zato je poleg talnega sistema ogrevanja primerna tudi za klasične ogrevalne sisteme z radiatorji.

Delovanje do -20 °C temperature okolice

Sistem uspešno deluje do temperature okolice -20°C.

Lastnosti

Kompaktna toplotna črpalka zrak/voda je postavljena na prostem – Aeorogor Compact (zunanja enota). Pogosto v hiši ni mogoče najti prostora za vgradnjo toplotne črpalke, zato nova izvedba omogoča zunanjo postavitev. Toplotna črpalka je nameščena izven hiše in je povezana z majhnim HydroBox-om, ki je v notranjosti hiše. Hydrobox je stensko nameščen in vključuje moderno upravljalno enoto ter ostale standardne komponente hidravlicnega kroga (3-potni preklopni ventil, ventil za odzračevanje, glavno stikalo, električni pretočni grelec za bivalentni sistem). Toplotna črpalka Aerogor Compact je primerna tako za novogradnje z nizko temperaturnim režimom ogrevanja (talno gretje ali nizkotemperaturni radiatorji), kot tudi za obnovljene objekte ali starejše gradnje s klasičnimi radiatorji.

Toplotne črpalke zrak-voda AEROGOR COMPACT W (11-21 kW)

Toplotne črpalke AEROGOR COMAPCT W so primerne za eno- ali dvodružinske hiše (100–400 m2), tako novogradnje z nizkotemperaturnim režimom ogrevanja (npr. talno gretje), kot tudi starejše objekte z visokotemperaturnim ogrevalnim sistemom (klasičnimi radiatorji) s temperaturo ogrevalne vode 60–65 °C. Omogočajo aktivno hlajenje in pripravo sanitarne tople vode. Učinkovite so tudi v najtežjih zimskih pogojih do –20 °C. Montaža je hitra in enostavna, delovanje pa tiho in nemoteče.

Toplotne črpalke visokih grelnih moči za večje objekte (20-150 kW)

Toplotne črpalke zrak-voda AEROGOR COMPACT W, z grelnimi močmi od 20–150 kW ter voda-voda AQUAGOR W in zemlja-voda TERRAGOR W z grelnimi močmi od 20 do 115 kW. Z vezavo več toplotnih črpalk v kaskado lahko dosežejo grelno kapaciteto od 300 do 500 kW. Namenjene so večjim objektom kot so šole, vrtci, športne dvorane ali gospodarska poslopja. Primerne so tako za nizkotemperaturne kot visokotemperaturne ogrevalne sisteme s klasičnimi radiatorji, saj dosegajo temperaturo ogrevalne vode 55–65 °C. Poleg ogrevanja in priprave tople sanitarne vode ponujajo še možnost hlajenja. Delujejo tudi v najostrejših zimskih pogojih do –20 °C.

Opis komponent

Glavne komponente zunanje enote Aerogor Compact W

Posebna »V« izvedba uparjalnika omogoča veliko površino izmenjavo toplote. Medlamelni razmik 3,9 mm in »V« oblika sta ključni za stroškovno učinkovito delovanje tudi pri najtežjih pogojih - visoka vlažnost in nizke temperature – kar predstavlja večji del ogrevalne sezone. Zakaj? Velike medlamelne razdalje (3,9 mm) omogočajo manj pogosto sreženje in odtaljevanje uparjalnika.

Manj kot je ciklov odtaljevanja, nižji so stroški za ogrevanje. »V« izvedba pa ima to prednost, da omogoča hitro odtekanje kondenzirane vode po končanem procesu odtaljevanja – ni nevarnosti pomrznitve.

Uveljavljane scroll tehnologije v kompresorjih se je skozi dolgoletno uporabo izkazala kot odlična izbira, saj omogoča visoke izkoristke tudi v težkih pogojih ter tiho in zanesljivo delovanje. Območje envelopa kompresorja omogoča delovanje toplotne črpalke tudi pri temperaturah -15°C in -20°C. Copelland ZH kompresorje odlikuje preverjeno dolga življenjska doba. Štiripotni reverzibilni ventil omogoča obračanje procesa delovanja, kar se uporablja pri aktivnem hlajenju v vročih poletnih mesecih in pri procesu odtaljevanja uparjalnika.

Modul za mehki zagon zniža visok zagonski tok, ki se pojavi pri zagonu kompresorja.

Kondenzator omogoča prenos toplote hladiva na ogrevalni krog ali krog za ogrevanje sanitarne vode.

Vgrajena obtočna črpalka A energijskega razreda omogoča ustrezen pretok na vodni strani kondenzatorja in posledično učinkovit prenos toplote.

Notranja enota Aerogor Compact - Hydrobox

3 - potni preklopni ventil, ki omogoča preklapljanje iz režima ogrevanja na režim priprave tople sanitarne vode. Naloga ventila je, da toplo vodo preusmerja v zalogovnik ogrevalne vode ali hranilnik sanitarne vode in obratno.

Električni pretočni grelec za bivalentno delovanje. Kadar pride do ekstremno nizkih zimskih pogojev toplotna črpalka ne proizvaja več maksimalne grelne moči, zato se po potrebi vklaplja električni pretočni grelec s katerim dogrevamo ogrevalno vodo. V povprečju se grelci vklapljajo 10 do 15 dni na leto, vendar le, ko so temperature okrog -15°C , kar je pri nas redko celodnevna konstanta.

Moderna upravljalna enota. Omogoča razne nastavitve za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. Gre za vremensko vodeno regulacijo. Krmilna enota uravnava delovanje toplotne črpalke in ogrevalnega sistema glede na zunanjo temperaturo okolice in želeno notranjo temperaturo v hiši. Toplotna črpalka zaradi posebnega algoritma proizvaja v vsakem trenutku toliko toplote kot jo potrebuje ogrevalni sistem. Omogočena je tudi regulacija kaskadno vezanih toplotnih črpalk in bivalentnih sistemov.