Strokovnjak svetuje - grelniki vode

Ko grelnik segreva vodo se pojavlja kapljanje na varnostnem ventilu, kako naj motnjo odpravim?

Vodi, ki se v grelniku segreva se povečuje volumen. Ker pa je voda, za razliko od plinov, nestisljiva se mora sproščati. Pri tlačnem grelniku vode je na priključku hladne vode na grelnik nameščen varnostni ventil, katerega naloga je, da pri tlaku 7 bar izpusti povečan volumen vode. Če želimo preprečiti puščanje varnostnega ventila, mora instalater omogočiti širjenje volumna vode v prostor izven grelnika. Priporočena je vgradnja ustrezne raztezne posode za sanitarno vodo.

Varnostni ventil pri grelniku pušča tudi ko grelnik ne segreva sanitarne vode, kaj je vzrok?

V vodovodnem omrežju se pojavlja tlak višji od 7 bar, ali pa varnostni ventil pušča pri nižjem tlaku. Če se pojavlja puščanje pri nižjem tlaku, mora strokovnjak vgradi ustrezen 7 bar varnostni ventil. Če pa je tlak v vodovodnem omrežju višji od 5 bar, pred grelnik vode na napeljavi sanitarne vode vgradite kvaliteten regulator tlaka in ga nastavite na vrednost pod 5 bar, hkrati pa med regulator in grelnik vode namestite ustrezno raztezno posodo.