Navodila za uporabo - Gorenje

Navodila za uporabo

Modelna oznaka ali šifra aparata
Na primer WA65205 ali 154235

Šifra aparata je 6 mestno število, katerega lahko najdete na napisni ploščici aparata ali v garancijskem listu.

V primeru, da iskalnik ne najde želene vsebine, izpolnite obrazec.