Toplotne črpalke Eko sklad - Gorenje
zapri
...

Toplotne črpalke Eko sklad

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, občanom nudi subvencije za izvedbo ukrepov za zmanjšanje rabe energije in rabo obnovljivih virov energije v stavbah.

Več o tem na spletni strani EKO Sklada.


Pogoji za pridobitev subvencije

Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko) tipa zrak/voda, voda/voda in slanica/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz spodnje tabele:
Tip ogrevalne toplotne črpalke Spodnja meja vrednosti sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
zrak/voda 140
voda/voda 200
zemlja/voda 170

Višina spodbude in priznani stroški

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda; 
  • 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.
Priznani stroški vključujejo:

  • nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko enoto;
  • nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
  • cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo.

Ostali pogoji za pridobitev:

  • Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
  • Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Preglednica toplotnih črpalk Gorenje, ki so uvrščene na seznam EKO SKLADA:

PROIZVAJALEC (blagovna  znamka) vseh spodaj navedenih toplotnih črpalk je Gorenje d.d.
MODELNA OZNAKA MODEL EKO SKLAD TIP TOPLOTNE ČRPALKE SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV ZA UPORABO PRI NIZKI TEMPERATURI V POVPREČNIH PODNEBNIH RAZMERAH (%) NAZIVNA IZHODNA TOPLOTA (kW) HERMETIČNO ZAPRTA TČ
AEROGOR EVI Inverter 15 A AEROGOR EVI Inverter 15 A ZRAK/VODA 152 14 NE
AEROGOR POWER EVI Inverter 15 A AEROGOR POWER EVI Inverter 15 A ZRAK/VODA 152 14 NE
AEROGOR ECO Inverter 13 A AEROGOR ECO Inverter 13 A ZRAK/VODA 157 9,5 NE
AEROGOR ECO Inverter 10 A AEROGOR ECO Inverter 10 A ZRAK/VODA 151 8 NE
AEROGOR COMPACT ECO Inverter 13 A AEROGOR COMPACT ECO Inverter 13 A ZRAK/VODA 157 9,5 DA
AEROGOR COMPACT ECO Inverter 10 A AEROGOR COMPACT ECO Inverter 10 A ZRAK/VODA 151 8 DA
Aerogor Split 9 G TČ ZV 9 ZRAK/VODA 161 8 NE
Aerogor Split 12 G TČ ZV 12 ZRAK/VODA 158 10 NE
Aerogor Split 14 G TČ ZV 14 ZRAK/VODA 155 12 NE
Aerogor Split 17 G TČ ZV 17 ZRAK/VODA 150 12,5 NE
AEROGOR COMPACT 16 W AEROGOR COMPACT 16 W ZRAK/VODA 150 12 DA
AEROGOR COMPACT 21 W AEROGOR COMPACT 21 W ZRAK/VODA 150 17 DA
AEROGOR COMPACT EVI 13 W AEROGOR COMPACT EVI 13 W ZRAK/VODA 157 11 DA
AEROGOR COMPACT EVI 21 W AEROGOR COMPACT EVI 21 W ZRAK/VODA 158 17 DA
Aquagor 7 G TČ VV 7 VODA/VODA 206 7 DA
Aquagor 9 G TČ VV 9 VODA/VODA 211 9 DA
Aquagor 12 G TČ VV 12 VODA/VODA 213 12 DA
Aquagor 14 G TČ VV 14 VODA/VODA 213 14 DA
Aquagor 18 G TČ VV 18 VODA/VODA 222 18 DA
Aquagor 13 HT G TČ VV 13 VT VODA/VODA 221 13 DA
Aquagor 15 HT G TČ VV 15 VT VODA/VODA 221 15 DA
Aquagor 18 HT G TČ VV 18 VT VODA/VODA 214 18 DA
Terragor 6 G TČ SV 6 ZEMLJA/VODA 176 7 DA
Terragor 9 G TČ SV 9 ZEMLJA/VODA 177 10 DA
Terragor 11 G TČ SV 11 ZEMLJA/VODA 182 12 DA
Terragor 14 G TČ SV 14 ZEMLJA/VODA 178 15 DA
Terragor 17 G TČ SV 17 ZEMLJA/VODA 182 18 DA
Terragor 12 HT G TČ SV 12 VT ZEMLJA/VODA 178 12 DA
Terragor 15 HT G TČ SV 15 VT ZEMLJA/VODA 178 15 DA
Terragor 17 HT G TČ SV 17 VT ZEMLJA/VODA 178 18 DA