zapri
...

Calacatta

Stenske ploščice - sijajne
20 x 50 cm
Calacatta 52; 20 × 50 cm
Calacatta 52
Calacatta 52; 20 × 50 cm
Calacatta 52
Calacatta 52; 20 × 50 cm
Calacatta 52
20 x 50 cm
Calacatta DC Lines; 50 × 20 cm
Calacatta DC Lines
5 x 50 cm
Calacatta L Geometric; 50 × 5 cm
Calacatta L Geometric
30 x 30 cm
Calacatta Mosaic 1; 30 × 30 cm
Calacatta Mosaic 1
Pripadajoče talne ploščice - sijajne
33,3 x 33,3
Calacatta 3; 33,3 × 33,3 cm
Calacatta 3
40 x 40 cm
Calacatta 4; 45 × 45 cm
Calacatta 4